Pierwszego dnia naszej wycieczki szkolnej spotkaliśmy się na ulicy Słonecznej 25 o 8:30. Po drodze zwiedziliśmy mauzoleum żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką, która miała miejsce 26 maja 1831 roku. Po zwiedzaniu znów ruszyliśmy w drogę i około 17:00 zakwaterowaliśmy się w hotelu Roś w Piszu.

Warsztaty i integracja

Kolejny dzień rozpoczęliśmy dzień śniadaniem i wykładem dotyczącym Personal Project. Po zjedzeniu obiadu podzieliliśmy się na grupy w których najpierw pływaliśmy łodzią „Smętek” po jeziorze Roś, a następnie rozmawialiśmy o szkole, jej zasadach i demokracji. Wieczorem było ognisko, gdzie uczniowie mieli szansę na integrację.

Trzeciego dnia po śniadaniu nasz rocznik został podzielony na dwie grupy, które udały się na warsztaty. Pierwszy wykład obejmował temat ATL skills, natomiast drugi zasady Academic Honesty. Po obiedzie losowaliśmy w jakich grupach będziemy uczestniczyć w grze terenowej. Wszystkie 5 grup spacerowało po miasteczku i równocześnie rozwiązywało zadania przygotowane przez nauczycieli. Po powrocie do hotelu, mieliśmy czas na rekreację. Trzeci dzień wycieczki zakończyliśmy prezentacjami dokonań każdej z grup oraz ogłoszeniem wygranych.

Zwiedzanie Pułtuska

Ostatniego dnia wycieczki zwiedziliśmy miasto Pułtusk w okolicach Warszawy. Podczas drogi nauczyciel historii, pan Sebastian Filipek, opowiadał, co dawniej działo się na terenie Mazur, które zwiedziliśmy podczas całej wycieczki. W międzyczasie rozwiązywaliśmy karty pracy dotyczące ciekawostek z miejsc, w których byliśmy. W Pułtusku zwiedziliśmy zamek, a następnie weszliśmy na wieżę, będącą częścią Muzeum Regionalnego. Mogliśmy tam podziwiać panoramę miasta.

Był to bardzo ciekawy i intensywny wyjazd.

Carmella Wada, Helena Kudlicka, Nel Baranowska, Zofia Jakubiak