Przy ul. Słonecznej odbyła się wystawa plastyczna, która jest prezentacją osiągnięć uczniów, przystępujących w tym roku do matury z przedmiotu Visual Arts. Prace były różnorodne pod względem treści i techniki. Wszystkie bardzo ciekawe, o czym mogli przekonać się uczniowie pozostałych klas DP1 i DP2, którzy zwiedzili wystawę w ramach godzin wychowawczych. Gratulujemy autorom i p. Matyjaszkiewicz, nauczycielce VA, która zorganizowała ekspozycję!

BM