Trwają zapisy na egzamin wstępny do IB MYP(ic). Termin na zapisy upływa 20.02.2023 r.

Aby zapisać się na egzamin do naszej szkoły należy:

1. Uiścić opłatę w wysokości 850 zł przelewem na konto szkoły:

Towarzystwo Przyjaciół I SLO
84 1240 1037 1111 0010 0727 8890

W tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć:
Rekrutacja MYP, imię i nazwisko kandydata lub kandydatki.

2. Przesłać do sekretariatu szkoły na adres: rekrutacja@ib.1slo.edu.pl.

• Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej.
• Skan zdjęcia kandydata lub kandydatki.
• Skan legitymacji szkolnej kandydata lub kandydatki.

3. Zarejestrować kandydata/kandydatkę w systemie rekrutacyjnym szkoły i przesłać wypełnioną deklarację języka trzeciego (po przesłaniu dokumentów wymienionych w pkt. 2 sekretariat prześle link z formularzem do zarejestrowania dziecka w systemie oraz druk deklaracji wyboru języka trzeciego).

4. Odebrać z sekretariatu Oddziałów Międzynarodowych przy ul. Raszyńskiej 22 identyfikator, uprawniający do uczestnictwa w egzaminie.

UWAGA! Prosimy o zwrócenie uwagi, że termin zakończenia zapisów wypada podczas ferii zimowych, rekomendujemy zakończyć rejestrację Państwa dzieci PRZED FERIAMI.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce REKRUTACJA.