Aby zapisać się na egzamin do IB MYP(ic) należy.

1. Uiścić opłatę w wysokości 700 zł przelewem na konto szkoły:

Towarzystwo Przyjaciół 1 SLO
84 1240 1037 1111 0010 0727 8890

W tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć:

Rekrutacja MYP, imię i nazwisko kandydata lub kandydatki.

2. Przesłać do sekretariatu szkoły na adres: rekrutacjaib@rasz.edu.pl

  • Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej
  • Skan zdjęcia kandydata lub kandydatki
  • Skan legitymacji szkolnej kandydata lub kandydatki

3. Zarejestrować kandydata/kandydatkę w systemie rekrutacyjnym szkoły (link zostanie wysłany przez sekretariat).

4. Odebrać z sekretariatu szkoły przy ulicy Raszyńskiej identyfikator, uprawniający do wzięcia.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce REKRUTACJA.

BM