Z głębokim żalem zawiadamiany, że zmarła Hanna Kobylińska, wieloletnia Dyrektor naszego Liceum. Zapamiętamy Ją jako osobę energiczną, zaangażowaną w rozwiązywanie problemów uczniów i wspierającą nauczycieli.   

Ta nieoczekiwana wiadomość zaskoczyła nas wszystkich w dniu powrotu uczniów do nauki stacjonarnej. Będzie nam Jej bardzo brakowało.

Pogrążeni w smutku,

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie IB World School 1531