Uwaga! Wpisowe, w wysokości 2900 zł (dwa tysiące dziewięćset zł) należy wpłacić na konto szkoły 84 1240 1037 1111 0010 0727 8890 z dopiskiem: wpisowe MYP, imię  i nazwisko ucznia, do 14 maja 2021.  Brak opłaty wpłaty w terminie, rozumiemy jako rezygnację z miejsca w szkole i zapraszamy na to miejsce osoby z listy rezerwowej.

Lista osób
przyjętych
103
110
130
133
137
138
146
155
172
192
207
213
218
227
234
245
265
292
300
304
317
319
320
336
344
349
357
371
376
386
388
397
411
419
447
451
463
483
491
500
518
533
537
558
562
563
577
586
588
600
610
640
655
679
680
683
686
690
700
737
745
773
774
777
784
795
802
807
808
818
858
863
888
892
893
901
905
911
929
948
951
952
956
965
972
981
982
990
991
995

Lista rezerwowa kandydatów do naszej szkoły na rok szkolny 2021/2022:

Uwaga! Po zwolnieniu miejsca z listy przyjętych SZKOŁA kontaktuje się z osobami z listy rezerwowej według kolejności podanej na liście rezerwowej.

Lista rezerwowa
963
851
404
855
782
181
644
512
552
980
645
639
935
846
178
367
605
305
705
526
140
424
646
392
836
573
776
495
960
346
531
579
800
373
894
964
654
857
570
839
647
507
354
607
545
651
312
190
850
927